Goed nieuws! We beginnen weer met de uitgiftes op afspraak! Klik hier.

Slider

Voor wie

Bij Speelstoet kunnen kinderen gratis (gebruikt) speelgoed uitzoeken.

Een speelgoedwinkel zonder kassa dus!
Speelstoet is er speciaal voor gezinnen die weinig te besteden hebben en daardoor niet in staat zijn speelgoed voor hun kinderen te kopen. Bent u in het bezit van een GelrePas? Check dan de uitgiftedata en kom naar onze winkel.

De meeste winkels zijn één keer per maand geopend, behalve in de zomervakantie. 

Heeft u geen GelrePas, dan heeft u een doorverwijzing nodig om speelgoed uit te mogen zoeken. Ga naar Doorverwijzers voor meer informatie.

Eerste keer naar Speelstoet? Neem legitimatiebewijs en Gelrepas (van u en al uw kinderen) mee! Zonder deze documenten kunt u zich niet registreren en mag u geen speelgoed meenemen.

Lees meer

Speelgoed inleveren

We hebben natuurlijk altijd behoefte aan goed tweedehands- of nieuw speelgoed.
Daarom is er een mogelijkheid om elke woensdag speelgoed af te geven.
Heeft nog bruikbaar en schoon speelgoed en wilt u dat graag aan Speelstoet geven?

Speelstoet kan niet bestaan zonder speelgoed! Wij zoeken speelgoed dat er goed, liefst zo goed als nieuw, uitziet. Heeft u gebruikt of ongebruikt speelgoed over en zoekt u een goede bestemming? 

Welk speelgoed kunt U wel of niet langsbrengen? Lees meer

Adressen waar U speelgoed kunt brengen:

Tijdens coronacrisis:
In verband met de Coronacrisis hebben wij de inlevermogelijkheden moeten aanpassen. U kunt elke woensdag op onderstaande locaties terecht tussen 10:00 uur en 15:00 uur. Wilt u het speelgoed bij voorkeur inleveren in de klaarstaande karren in afgesloten zakken of dozen?

Speelstoet locatie De Wambeek
Den Heuvel 72, Velp
tel: 088 3779755

Speelstoet locatie Matserhuis (Vanaf 31 maart 2021)
Burgemeester Matsersingel 200, Arnhem
tel: 06 20375798

Speelgoed dat niet gebruikt kan worden voor de speelgoedbank, wordt ingezet voor andere goede doelen of gerecycled.

 

Laatste nieuws

Omdat het pand De Rijnbrink een andere bestemming krijgt gaan we verhuizen naar het Matserhuis aan de Burgemeester Matsersingel 200 ...
Lees meer
Goed nieuws! We zijn weer begonnen met de uitgifte van speelgoed. Nog niet op de manier zoals je van ons ...
Lees meer
Het begon allemaal met een scooter. Cliënt Thom bracht post naar verschillende locaties van Siza in Velp. Na enkele jaren ...
Lees meer
Speelstoet
Siza en Speelstoet zijn dringend op zoek naar vrijwilligers die tenminste één keer in de maand willen helpen bij de ...
Lees meer

Facebook feeds

Wist u dat... U op woensdag speelgoed bij ons kan inleveren? Buiten staat een kar klaar voor u om speelgoed te doneren. Hierbij voorkomen we contact ivm het coronavirus. Desondanks zijn wij niet minder blij met uw donaties! Meer vragen? Dan kunt u ons gerust een bericht sturen via Facebook. ... MeerSluit
Zie Facebook

Locaties & Uitgiftedata 2021

(I.v.m. corona zijn er tot nader order alleen uitgiftes op afspraak. Klik hier voor meer informatie)

Velp

Locatie Wambeek

Den Heuvel 72
6881 VE Velp Lees meer

 

Arnhem

Locatie woon-zorgcentrum Eilandstaete

Abe Lenstrahof 132
6833 LR Arnhem
Lees meer

Locatie de Wetering

Bonte Wetering 89
6823 JC Arnhem
Lees meer

Arnhem

Locatie Matserhuis

Burgemeester Matsersingel 200
6843 NZ Arnhem
Lees meer

Dieren

Locatie Duynhuis

Van der Duyn v Maasdamstr. 63
6951 DS Dieren
Lees meer

Contact

Wilt u meer weten over Speelstoet? Of bent u enthousiast geworden en wilt u ons helpen? Neem dan contact met ons op via onderstaand contactformulier.

U kunt ook een e-mail sturen naar info@speelstoet.nl. Eventueel kunt u ons ook bellen op 088 3779755. Wij streven er naar om uw mail binnen een week te beantwoorden. Lees meer

Doorverwijzers

Instanties die u kunnen doorverwijzen kunnen zijn:
huisarts, maatschappelijk werk, school, consultatiebureau, kerk, 
(sport-)vereniging

Deze instanties kunnen op deze site een formulier downloaden. Geeft u als doorverwijzer het ingevulde formulier mee aan degene die graag in aanmerking wil komen voor Speelgoed. De eerstvolgende keer dat de Speelstoetlocatie van zijn of haar keus geopend is kan hij/zij met dat formulier plus legitimatiebewijs speelgoed komen uitzoeken!
Download formulier

Vrijwilligers

Wil je je inzetten voor kinderen? Dan komen we graag in contact met je. Wij zoeken vrijwilligers voor het bemensen van onze locaties, voor organisatorische taken, om zitting te nemen in het bestuur maar zeker ook om te helpen bij het sorteren en schoonmaken van speelgoed!

Wil je meer informatie, vul ons contactformulier in (onder contact), dan nemen wij contact met je op.

Wij streven ernaar om binnen een week je mail te beantwoorden.

Bestuur

Het bestuur bestaat uit de volgende leden:

Melissa van der Jagt 

Marga van Deelen

Ellen Schols

José Kraaijenzang

Doelstelling: kinderen uit financieel kwetsbare gezinnen de mogelijkheid bieden om eigen speelgoed te hebben. Daarnaast willen we verspilling van speelgoed tegengaan en hergebruik stimuleren.

Beloningsbeleid: geen, zowel bestuur als vrijwilligers zijn onbezoldigd.

Beleidsplan: verslag uitgeoefende activiteiten en financieel verslag kunnen worden opgevraagd. info@speelstoet.nl

ANBI gegevens

Naam: Speelstoet, stichting speelgoedbank Arnhem

Fiscaal nummer: 852243923

Rekeningnummer: NL82RABO0175830673 t.n.v. Stichting Speelgoedbank Arnhem

Email: info@speelstoet.nl

Samenwerking

Speelstoet werkt samen met Siza voor de inname, controle, reiniging en uitgifte van speelgoed.

De medewerkers en cliënten van Siza hebben hier een belangrijke rol in.

Siza biedt ondersteuning en zorg aan mensen met een lichamelijke, verstandelijke of meervoudige beperking en aan mensen met autisme of niet-aangeboren hersenletsel

www.siza.nl

Bescherming Persoonsgegevens

Bij uw eerste bezoek registreren wij een aantal gegevens van u en/of uw kinderen: naam, geboortedatum en Gelrepasnummer of identiteitsnummer. Bij volgende bezoeken controleren wij hoe vaak u bent geweest.

Uw persoonsgegevens zijn alleen voor gebruik door Speelstoet. Alleen geanonimiseerd kunnen de gegevens gebruikt worden voor doeleinden als fondsenwerving, berekening aantal bezoekers, e.d.